Profil společnosti


Firma SANRE, spol. s r.o. vznikla v roce 1995 převážně ze zaměstnanců CD, TD Ostrava, TO 11 Bohumín l. Díky kvalitnímu řízení byl rozvoj firmy dynamický. Základem je i to, že jádro firmy tvoří nadšení lidé, kteří své práci obětovali všechen čas i schopnosti. Společnost má v současné době 20 zaměstnanců. Mnohaletá praxe pracovníků je největší devízou společnosti a zárukou dobře odvedené práce. Krédem v chování všech zaměstnanců je vstřícnost, ochota komunikovat a řešit problémy zákazníků. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni a vzděláváni. Společnost SANRE, spol. s r.o. je schopna v oblastech své působnosti zabezpečit veškeré práce od projektu, projednání stavebních povolení, dodávku materiálů až po finální realizaci.

Na počátku roku 2000 byl ve firmě zaveden systém řízení jakosti, který je přímo zakotven ve struktuře společnosti. Zde jsou pevně stanoveny povinnosti, pravomoci a odpovědnosti vnitřních organizačních úseků tak, aby požadavky na zajištění jakosti byly zaručeny. V říjnu roku 2002 proběhl ve společnosti recertifikační audit. Při tomto auditu bylo ověřeno fungování zavedeného systému řízení jakosti a zároveň byl prověřen přechod na systém řízení managementu jakosti dle novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2000. Tímto se firma stala od října 2002 držitelem certifikátu jakosti evidovaným pod číslem 200482-1 vydaným společností SGS Intemational Certification Services AG-Zurich dne 24.října 2002. Jedním z prioritních záměrů vedení naší společnosti je zavedený systém managementu jakosti neustále zdokonalovat, a tím uspokojovat požadavky našich zákazníků.

Tento záměr je zakotven i v „Politice jakosti" vyhlášené vedením SANRE, spol. s r.o.

K roku 2016 společnost zaměstnává 20 zaměstnanců.


Jsme držiteli certifikátu ISO normy 9001-2008:

Politika SANRE 2017 - ZDE