Realizované významnější zakázky


V roce 2017:
 • Údržbové práce u ST Český Těšín - obvod Bohumín
 • Biocel - Oprava záv. zidek, přejezd km 4,570
 • ArcelorMittal - TSO vyh. č. 9
V roce 2016:
 • Údržbové práce u ST Český Těšín - obvod Bohumín
 • MS Utilities & Services - Oprava koleje - 75 m
 • MS Utilities & Services - Oprava přejezdu a kolejí č. 27 a 28
 • Biocel Paskov - čištění vjezdové koleje
 • Údržba u ST v obvodu PS Bruntál
 • Úprava kolejiště v žst. Petrovice
V roce 2015:
 • Údržbové práce u ST Český Těšín – obvod Bohumín
 • Kuman spol. s r. o. – TSO koleje č. 1
 • ArcelorMittal Karviná – TSO výh. č. 1
 • ArcelorMittal Karviná – TSO výh. č. 8
 • Imos Brno – RZP kol. č. 50
 • Bonatrans – zřízení skladovací plochy
 • MS Utilities & Services a. s. – TSO kolejiště vlečky
 • MS Utilities & Services a. s. – TSO přejezdů
 • Stamont Ostrava – zřízení nového kol. přejezdu
V roce 2014:
 • TSO koleje c. 27 - MS Utilities & Services a. s., Bohumín
 • Oprava kolejí a výhybek - MS Utilities & Services a. s., Bohumín
 • Oprava koleje c. 1 - ArcelorMittal Karviná a. s.
 • TSO výhybky c. 4 - ArcelorMittal Karviná a. s.
V roce 2013:
 • Rekonstrukce dvoukolejného prejezdu – MS Utilities & Services a. s., Bohumín
 • Kolej 27b a železnicní prejezdy v kolejích 1,13,27,27a a 27b - MS Utilities & Services a. s., Bohumín
 • TSO výhybek c. 42 a 43 - MS Utilities & Services a. s., Bohumín
 • Regenerace prejezdu v kol. c. 6 - ArcelorMittal Karviná a. s.
 • TSO výhybky c. 6 – ArcelorMittal Karviná a. s.
 • Prodloužení koleje c. 1 - ArcelorMittal Karviná a. s.
V roce 2012:
 • Odstranení následku nehody v žst. Bohumín
 • Oprava výhybek v žst. Paskov
 • Regenerace vlecky SFO Odry
 • Regenerace vlecky Dalkia Ceská republika, a. s. Krnov
 • Oprava vlecky Ceské pošty s.p., SPU Ostrava
V roce 2011:
 • TSR Polanka – oprava vlecky
 • Rekonstrukce odvodnení viaduktu v km 210,844
 • Rekonstrukce vlecky Drevotyrust
 • Oprava výhybek v žst. Krnov
 • ST Ceský Tešín – opravné práce
 • Rekonstrukce 3 prejezdu Bohumín ul. Lidická
V roce 2010:
 • Výměna výh. pražcu Ostrava Levé - Pravé
 • ST Ostrava – Rušení a demontáž výhybek
 • Odstranení následku vykolejení Bohumín Vrbice – Pudlov
 • Oprava koleje c. 5 v žst. Ostrava hl. nádraží
 • Oprava výhybek žst. Bohumín
 • Oprava výhybek žst. Ostrava Bártovice
 • TSR Polanka – oprava vlecky
V roce 2009:
 • Rušení a oprava kolejí a výhybek v žst. Krnov
 • OOS Ostrava – presuvna Rybník
 • Oprava stanicních kolejí v žst. Krnov
 • Ostrava hl. výhybka c. 205
 • ArcelorMittal Tubular Products, oprava vlecky
 • Oprava výhybek v žst. Bohumín
 • Oprava koleje c. 7 v žst. Ostrava hl. nádraží
 • Výmena hmoždinek žst. Suchdol – Vítkov
 • Rušení a demontáže kolejí u ST Ostrava
V roce 2008:
 • Kolejové úpravy na vlecce Krnovských opraven a strojíren
 • ŽDB GROUP a.s., kolejové úpravy na vlecce Viadrus
 • Ostravské opravny a strojírny, Jerábová dráha
 • Komplexní oprava trate Ostrava - Trinec
 • Obnova výhybek Karviná mesto
 • Oprava výhybek a kolejí v žst. Paskov
 • Oprava výhybek a kolejí v žst. Petrovice u Karviné
 • Oprava parkovište ŽDB GROUP a.s.
V roce 2007:
 • Oprava výhybek a prípoju v žst. Bohumín, kol. skupina 300
 • Rekonstrukce prejezdu v km 19,174 trati Studénka - Verovice
 • Oprava kol. c. 5 a c. 11 v žst. Petrovice a Bohumín
 • Rušení a oprava kolejí a výhybek v žst. Krnov
 • Oprava koleje Valšov - Bruntál
 • Kolejové úpravy na vlecce Krnovských opraven a strojíren
 • Kolejové úpravy na vlecce Viadrus
V roce 2006:
 • Oprava prejezdu I/II Opava prodloužená Rolnická
 • Oprava traťové koleje Kravare - Opava, km 22,225 - 23,310
 • Obnova kolejí pro Stavitelství SIZO
 • Rekonstrukce prejezdu km 285,680 Opava Komárov
 • Oprava výtažné koleje c. 3 v žst. Trinec
V roce 2005:
 • Oprava železnicního svršku v žst. Bohumín, kol. 301-309
 • Oprava kolejí a výhybek Bohumín Vrbice
 • Oprava železnicního svršku v žst. Bohumín, kol.409-411
 • Oprava prejezdu Bochemie Bohumín
V roce 2004:
 • CD, Oprava železnicního svršku kol. c. 17, 19 v žst. Suchdol n. Odrou
 • Oprava železnicního svršku v žst. Bohumín (Orlovské záhlaví)
 • Oprava prejezdu v km 94,002 trati Ostrava - Kojetín
 • Kravare oprava prejezdu a kolejí
 • Rekonstrukce kolejí v žst. Krnov
 • Rekonstrukce kolejí v žst. Milovice
 • Oprava výhybek c. 737 a 738 v žst. Bohumín
 • Rekonstrukce prejezdu F-M - C. Tešín
 • Oprava prejezdu v km 4,738 trati odb. Moravice - Svob. Hermanice
 • Kravare - Opava, oprava cásti koleje
V roce 2003:
 • Rekonstrukce kolejových brzd Ostrava hl.n. - pravé prednádraží
 • Rekonstrukce koleje Krnov - Jindrichov ve Slezsku km 6,0 - 7,4
 • Obnova výhybek v žst.Kravare
 • Běžné udržovací práce na žel.svršku v obvodu ST C.Tešín - žst.Bohumín
 • Zast.Zábreh, oprava prejezdu v km 5,755
 • Oprava prejezdu koleje c. l O v JAKL Karviná - II.etapa
 • CD a.s.. Kravare - Opava, oprava koleje v km 25,290 - 26,750
 • ROCKWOOL - Stácení pojiva z automobilních cisteren
 • CD a.s., Kravare - Opava, oprava koleje v km 24,760 - 25,260
 • CD DDC, Rekonstrukce prejezdu a PZS v km 17,407 trati Opava východ - Svobodné Hermanice
V roce 2002:
 • CD DDC, Rekonstrukce prejezdu v km 10,127 trati Opava - Hlučín
 • CD DDC, Rekonstrukce prejezdu v km 25,272 trati Opava - Hlučín
 • CD DDC, Rekonstrukce prejezdu v km 278,068 trati Bohumín - Chalupki
 • Výměna kolejnic v Kravarích
 • Úprava koleje v žst. Kouty
 • Napojení koleje C.7 na vlecce FERONA Ostrava
 • Rekonstrukce výhybek c. l, 3 v žst. Štítina
 • Oprava koleje K l na vlecce KERAVIT
 • žst. Kravare, strední oprava koleje č.l
 • Oprava prejezdu vc. koleje c. 10 v JÁKL Karviná
 • Rekonstrukce kol.c. l st.hranice SR - Mosty u Jablunkova
V roce 2001:
 • žst. Ostrava-Kuncice - I.etapa (kolej 8,10,12)
 • žst. Ostrava-Kuncice - II.etapa (výhybky 27,28,30,32,33 a k.c. 37,39,41)
 • žst. Ostrava Trebovice, strední oprava výh. l a 8 a koleje c.l
 • Rockwool „Centrální sklad hotových výrobku" - SO 09 Úprava koleje
 • Běžné udržovací práce v obvodu TO Vrbice a TO Bohumín
 • Oprava vleckové koleje v remíze Ferona Ostrava
 • Zn.Zábreh, strední oprava koleje c.l, snesení koleje c.3 a výh. c.l,2 a 3
 • Sanace žst. Ostrava Kuncice - SO 03-01 Železnicní svršek, SO 03-02 Železnicní spodek
 • Rekonstrukce kol. c.2 st. hranice SR - Mosty u Jablunkova
V roce 2000:
 • ČD, DDC, Oprava koleje c. l trati Ostrava-Vítkovice, odbocka Odra km 34,500 - 37,550,
 • Zprujezdnení remízy lokotraktoru v areálu FERONA Ostrava a.s.,
 • CD, DDC, Rekonstrukce koleje km 276,600 - 278,600 trati Ostrava Svinov - Opava východ,
 • CD, DDC, Rekonstrukce koleje km 270,800 - 273,000 trati Ostrava Svinov - Opava východ.


V roce 1999:
 • rekonstrukce koleje c. l v žst. Ostrava-Vítkovice, odbocka Odra
 • oprava prejezdu a kolejí v MST Ostrava-Trebovice
 • rekonstrukce koleje c. 2 odb.Odra — Ostrava Vítkovice
 • obnova výhybek a prípoju v žst. Frýdlant n. Ostravicí
 • obnova výhybky v žst. Karviná
 • TSO výhybek c. 15, 20, 22, 24 a 26 v žst. O. - Vítkovice
V roce 1998:
 • TSO kolejového rozvetvení ŽDB a.s. Bohumín
 • TSO výhybek c. 253,254,255,256 žst. Bohumín
 • TSO koleje c. 7 hl. žst. Bohumín
 • odstranení následku povodní v žst. Ostrava-Svinov
 • obnova koleje c. 4 a 4p v žst. Bohumín
 • obnova koleje c. 2v v žst. Bohumín
 • sanace kolejište vlecky ŽDB - Drátovny Bohumín
 • strojní cištení koleje c. 9 v žst. Bohumín
 • rekonstrukce výhybek v žst. Opava východ
 • oprava výhybek ostravského záhlaví v žst. Ostrava Kuncice
 • oprava žel. svršku kol.c.211, cást kol.c. 4p a cást kol.c.9 v žst. Bohumín
V roce 1997:
 • TSO st. 2,3 žst. Bohumín
 • kolej c.l a 2 Bohumín- Chalupki státní hranice
 • kolej c. 5 žst. Bohumín
 • kolej c. 405 žst. Bohumín
 • kolej 6. l žst. Bohumín
 • odstranení následku povodní
 • sanace žst. Ostrava střed

V roce 1996:
 • oprava vstupního záhlaví v OOS s.r.o.
 • TSO st. 8 žst. Bohumín
V roce 1995:
 • sanace žst. Bohumín-Vrbice II.etapa
 • obnova koleje c. 2 v žst. Ostrava-Svinov
 • sanace koleje c. l a 2 v mezistanicním úseku žst. Ostrava - stred žst. Ostrava- Kunčice